Styrelsen informerar APR 20

Publicerad Tuesday, March 31, 2020 00:00

INFORMATIONSMATERIAL - ENKÄT

Enkäten gällde vad som vi som förening ska satsa på, investera i, etc. Redovisning av enkätsvar:

Renovera fasader – inventera behovet.

Extraförråd – finns intresse att hyra och att byta från 31 till 33 då nya förråd är klara.

Stadsodling – intresse finns både för odling och också studiecirkel. Ni som anmält intresse – anmäl er direkt till vår studieorganisatör Per-Hugo Brändström, kontaktuppgifter på anslag i trapphuset eller på webben.

Hobbyrum/annat – Många förslag kom in på användningsområde. Diskuteras vidare.

Ombyggnad av hissar – Beslut att inte gå vidare. Speciella behov hanteras via kommunen.

Info för nyinflyttade – Beslut om endast broschyrer. Informationsmöten 1-2 ggr per år.

 

 

GARAGE

Efter påsk kommer styrelsen att göra inventering i varmgaragen om hur de används och vad som måste tas bort innan kommande installering av värmepumpar. ”Egna byggnationer” (t ex avskärmningar mellan platser) ska tas bort. Läs igenom ditt garagekontrakt om vilka regler som gäller när du hyr! Garagen är avsedda för bilar/motorfordon, inte som verkstad eller liknande!

 

 

RÖKNING I ALLMÄNNA UTRYMMEN

Vi påminner om att det, enligt en ny lag från 1 juli 2019, är förbjudet att röka vid våra lekplatser!
Ta hand om dina fimpar! Samla i glasburk eller liknande om du röker på balkongen! Släng inte på marken!
Från ”Håll Sverige rent”s hemsida:
Det tar ungefär 1–5 år för en slängd cigarettfimp att sönderdelas till mikroplast. Plastämnet cellulosaacetat som finns i fimpens filter sönderdelas till mikroplast som i sin tur kan ta 100 år innan den försvinner, om den ens gör det.

Städa undan ditt eget skräp så får vi en trevlig utemiljö!

 

 

Parkering

Bygglov inskickat för nya skärmtak. Varje plats blir något större och även fler platser planeras. Av det skälet  förlängs byggnaden mot gångvägen ner till bussen. Ett antal besöksparkeringar försvinner. Platserna  förbereds för elbilsladdning och några blir handikappsplatser.

På SMS-parkeringen får även boende parkera, p-kortet gäller där tills vidare! Ett fåtal p-platser finns fortfarande lediga för de som blev utan skärmtakparkering.

 

Inom området är parkering endast tillåten på avsedd plats. Parkering med p-kort, för boende eller gäster är till för korttidsparkering (lunch, korta besök - max ett dygn)! P-kortet skall inte användas som långtidsparkering för bilar eller andra fordon.

För långtidsparkering skall betald plats användas (p-stolpe, carport, varm-/kallgarage).

Securitas bevakar innegårdar och parkeringar.

 

FACEBOOKGRUPP

En privat facebookgrupp har bildats för vår förening – BRF Storspoven.

Observera att HSB också har en FB-grupp med samma namn, så det gäller att välja rätt!

 

 

FELANMÄLAN görs till Riksbyggen – på webben https://mitt.riksbyggen.se/ eller ring Riksbyggen Direkt – 0771-860 860!

Medlemsmöte / Informationsmöte

Publicerad Monday, March 09, 2020 07:54 

Medlemsmöte/Informationssmöte Onsdag 11 mars kl 18-20
Samlingslokalen, källaren vid 33F

Nya tagg/ och kodsystemet - så fungerar det
Christer från Norrskydd informerar om nya tagg- och låssystemet hur det fungerar med koder, etc.


Vad händer efter branden
Styrelsen informerar om vad som händer nu - rivning, bygglov, etc Hur vi ordnar parkeringsfrågan, 
m.m.


Enkäten
Möjlighet att lämna enkäten!
Det blev ju svårt att lämna dem i postfacket nu när dörren blev låst.


Träffa styrelsen
Möjlighet att prata med och ställa frågor till styrelsen
även om vi inte kan ge svar direkt så kan vi ta emot frågor och besvara vid senare tillfälle.
 

BRF Storspoven

Mariehemsvägen 31-33
906 52 Umeå
© 2020 BRF StorspovenInformation om cookies