Arkiv
Kategorier

Styrelsen informerar Feb 19

Publicerad Thursday, February 28, 2019 00:00

Vatten och avlopp

Bra information finns på Vakins hemsida om vad som får och inte får spolas ner med anledning av översvämning av avlopp, 33A. Information gällande kommande relining i höghus kommer att delas ut av Swoosh till berörda. Start slutet av februari.

Vakins hemsida Avloppsvatten.
https://vakin.se/tjansterochabonnemang/avloppsvatten/paverkareningen.4.2906939d15f7bd6b2bb25a60.html

 

Filterbyten ovanför radiatorer

Riksbyggen kommer att dela ut information och nya filter. Boende får sedan byta själva.

 

Utebelysning

Stora stolpen 31:ans gård samt stolpe mellan 31 G-F, kan inte åtgärdas förrän det blir barmark.

 

Tips

Titta på hemsidan gällande aktuell information, etc.

BRF Storspoven

Mariehemsvägen 31-33
906 52 Umeå
© 2020 BRF StorspovenInformation om cookies