Uppdaterat Viktigt meddelande brand

Publicerad Tuesday, February 18, 2020 09:03

Branden

 

Viktigt till de som drabbats av bilbranden i skärmtaken.

 

Förutom att måste göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag MÅSTE alla som drabbats av skador även göra en polisanmälan meddelar polisen.

Ring 11414 och ange att det gäller Mariehemsbranden, polisen är förberedda.

 

Parkeringar

 

Skärmtaket närmast Mariehemsvägen, parkeringar på båda raderna med platserna

1001 – 1030 får fortsättningsvis användas av dom kontrakterade hyresgästerna.

För närvarande finns ingen el att tillgå och detta kommer inte att åtgärdas i närtid.

 

Tillsvidare får boende parkera på föreningens besöksparkeringar utan debitering med den ”Blå lappen” – parkeringsbeviset synlig.

 

Vi vädjar samtidigt till alla som inte är drabbade av branden att INTE använda dom ordinarie boendeparkeringarna utan i stället använda sina ordinarie parkeringsmöjligheter – alla måste hjälpas åt.

 

Styrelsen inventerar för närvarande de parkeringsplatser som är vakanta och återkommer till dom drabbade med förslag på parkeringslösningar.

 

Hyreskontrakt

 

Hyreskontrakten avseende dom förstörda skärmtaksplatserna, 1031 – 1060 upphör i och med branden. De drabbade kommer att få förtur till nya kontrakt när nya skärmtak byggts. Ingen hyresdebitering kommer fortsättningsvis att ske för de ovannämnda hyreskontrakten.

 

Sanering och återuppbyggnad

 

Bortforsling av dom skadade och förstörda bilarna kommer att påbörjas på morgonen den 18/2, dessa kommer att forslas till Röbäck och ett inhägnat område.

 

Brandplatsen kommer att saneras så snart som möjligt och planering pågår.

 

Styrelsen har påbörjat arbetet med återuppbyggnaden av skärmtaken men, kan idag inte bedöma hur tidsperspektivet ser ut med rivningstillstånd, byggnadslov, byggnationer etc.

 

Information

 

Styrelsen kommer fortlöpande att lämna information på vår hemsida;

BRF Storspoven

Mariehemsvägen 31-33
906 52 Umeå
© 2020 BRF StorspovenInformation om cookies