Arkiv
Kategorier

Köplats - Carport med el

Publicerad Thursday, October 08, 2020 07:45

Köplats - Carport med el

 

Meddelande till er som står i kö för en plats i skärmtak eller saknar bilplats:
Den kvarvarande, första längan, kommer nu att rivas och en återbyggnad kommer att göras, liknande den som ersätter den nerbrunna. Ni som väntar på en plats i skärmtak erbjuds en motorvärmarplats så långt de räcker. 
Om du är intresserad av en sån plats anmäl dig i kö på RB. Fördelningen görs av föreningens köansvarig Gunborg Eriksson. Motorvärmarstolpe kostar 185 kr/mån under vinterhalvåret. Debitering  okt-mars.

BRF Storspoven

Mariehemsvägen 31-33
906 52 Umeå
© 2022 BRF StorspovenInformation om cookies