Styrelsen informerar APR 20

Publicerad Tuesday, March 31, 2020 00:00

INFORMATIONSMATERIAL - ENKÄT

Enkäten gällde vad som vi som förening ska satsa på, investera i, etc. Redovisning av enkätsvar:

Renovera fasader – inventera behovet.

Extraförråd – finns intresse att hyra och att byta från 31 till 33 då nya förråd är klara.

Stadsodling – intresse finns både för odling och också studiecirkel. Ni som anmält intresse – anmäl er direkt till vår studieorganisatör Per-Hugo Brändström, kontaktuppgifter på anslag i trapphuset eller på webben.

Hobbyrum/annat – Många förslag kom in på användningsområde. Diskuteras vidare.

Ombyggnad av hissar – Beslut att inte gå vidare. Speciella behov hanteras via kommunen.

Info för nyinflyttade – Beslut om endast broschyrer. Informationsmöten 1-2 ggr per år.

 

 

GARAGE

Efter påsk kommer styrelsen att göra inventering i varmgaragen om hur de används och vad som måste tas bort innan kommande installering av värmepumpar. ”Egna byggnationer” (t ex avskärmningar mellan platser) ska tas bort. Läs igenom ditt garagekontrakt om vilka regler som gäller när du hyr! Garagen är avsedda för bilar/motorfordon, inte som verkstad eller liknande!

 

 

RÖKNING I ALLMÄNNA UTRYMMEN

Vi påminner om att det, enligt en ny lag från 1 juli 2019, är förbjudet att röka vid våra lekplatser!
Ta hand om dina fimpar! Samla i glasburk eller liknande om du röker på balkongen! Släng inte på marken!
Från ”Håll Sverige rent”s hemsida:
Det tar ungefär 1–5 år för en slängd cigarettfimp att sönderdelas till mikroplast. Plastämnet cellulosaacetat som finns i fimpens filter sönderdelas till mikroplast som i sin tur kan ta 100 år innan den försvinner, om den ens gör det.

Städa undan ditt eget skräp så får vi en trevlig utemiljö!

 

 

Parkering

Bygglov inskickat för nya skärmtak. Varje plats blir något större och även fler platser planeras. Av det skälet  förlängs byggnaden mot gångvägen ner till bussen. Ett antal besöksparkeringar försvinner. Platserna  förbereds för elbilsladdning och några blir handikappsplatser.

På SMS-parkeringen får även boende parkera, p-kortet gäller där tills vidare! Ett fåtal p-platser finns fortfarande lediga för de som blev utan skärmtakparkering.

 

Inom området är parkering endast tillåten på avsedd plats. Parkering med p-kort, för boende eller gäster är till för korttidsparkering (lunch, korta besök - max ett dygn)! P-kortet skall inte användas som långtidsparkering för bilar eller andra fordon.

För långtidsparkering skall betald plats användas (p-stolpe, carport, varm-/kallgarage).

Securitas bevakar innegårdar och parkeringar.

 

FACEBOOKGRUPP

En privat facebookgrupp har bildats för vår förening – BRF Storspoven.

Observera att HSB också har en FB-grupp med samma namn, så det gäller att välja rätt!

 

 

FELANMÄLAN görs till Riksbyggen – på webben https://mitt.riksbyggen.se/ eller ring Riksbyggen Direkt – 0771-860 860!

Medlemsmöte / Informationsmöte

Publicerad Monday, March 09, 2020 07:54 

Medlemsmöte/Informationssmöte Onsdag 11 mars kl 18-20
Samlingslokalen, källaren vid 33F

Nya tagg/ och kodsystemet - så fungerar det
Christer från Norrskydd informerar om nya tagg- och låssystemet hur det fungerar med koder, etc.


Vad händer efter branden
Styrelsen informerar om vad som händer nu - rivning, bygglov, etc Hur vi ordnar parkeringsfrågan, 
m.m.


Enkäten
Möjlighet att lämna enkäten!
Det blev ju svårt att lämna dem i postfacket nu när dörren blev låst.


Träffa styrelsen
Möjlighet att prata med och ställa frågor till styrelsen
även om vi inte kan ge svar direkt så kan vi ta emot frågor och besvara vid senare tillfälle.
 

Uppdaterat - Parkering (brand)

Publicerad Wednesday, February 19, 2020 10:43

Parkering ska göras på anvisade platser – inte på grusplan, gräsytor eller utanför entréer/motsv. Se ordningsreglerna.

Kölistan på p-platser är stängd tills vidare med anledning av branden. Drabbade av branden kontaktar Gunborg för tilldelning av motorvärmarplats.

Riksbyggen meddelar att:

Nya hyresavier för mars kommer att skickas ut till de som nu blir utan plats, nr 1031-1060

 

Uppdaterat Viktigt meddelande brand

Publicerad Tuesday, February 18, 2020 09:03

Branden

 

Viktigt till de som drabbats av bilbranden i skärmtaken.

 

Förutom att måste göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag MÅSTE alla som drabbats av skador även göra en polisanmälan meddelar polisen.

Ring 11414 och ange att det gäller Mariehemsbranden, polisen är förberedda.

 

Parkeringar

 

Skärmtaket närmast Mariehemsvägen, parkeringar på båda raderna med platserna

1001 – 1030 får fortsättningsvis användas av dom kontrakterade hyresgästerna.

För närvarande finns ingen el att tillgå och detta kommer inte att åtgärdas i närtid.

 

Tillsvidare får boende parkera på föreningens besöksparkeringar utan debitering med den ”Blå lappen” – parkeringsbeviset synlig.

 

Vi vädjar samtidigt till alla som inte är drabbade av branden att INTE använda dom ordinarie boendeparkeringarna utan i stället använda sina ordinarie parkeringsmöjligheter – alla måste hjälpas åt.

 

Styrelsen inventerar för närvarande de parkeringsplatser som är vakanta och återkommer till dom drabbade med förslag på parkeringslösningar.

 

Hyreskontrakt

 

Hyreskontrakten avseende dom förstörda skärmtaksplatserna, 1031 – 1060 upphör i och med branden. De drabbade kommer att få förtur till nya kontrakt när nya skärmtak byggts. Ingen hyresdebitering kommer fortsättningsvis att ske för de ovannämnda hyreskontrakten.

 

Sanering och återuppbyggnad

 

Bortforsling av dom skadade och förstörda bilarna kommer att påbörjas på morgonen den 18/2, dessa kommer att forslas till Röbäck och ett inhägnat område.

 

Brandplatsen kommer att saneras så snart som möjligt och planering pågår.

 

Styrelsen har påbörjat arbetet med återuppbyggnaden av skärmtaken men, kan idag inte bedöma hur tidsperspektivet ser ut med rivningstillstånd, byggnadslov, byggnationer etc.

 

Information

 

Styrelsen kommer fortlöpande att lämna information på vår hemsida;

Viktigt meddelande Brand

Publicerad Monday, February 17, 2020 07:33

Pga branden så är alla besöksparkeringar fri för boende,

skulle någon få en parkeringsbot under denna period så kontakta styrelsen så hanterar vi den.

 

 

 

Viktigt meddelande Brand

Publicerad Saturday, February 15, 2020 11:19

 

 

 

Måndag 17 Feb Kl 10 Kan alla som är drabbade och har skadade bilar

möjlighet att se över sina bilar och träffa restvärdesledaren

som representerarar alla försäkringsbolag.

På parkeringen vid 33 an

 

Restvärdesledare

Håkan Iseklint

070 210 28 03

hakan.iseklint@rvr.nu

BRF Storspoven

Mariehemsvägen 31-33
906 52 Umeå
© 2020 BRF StorspovenInformation om cookies