Arkiv
Kategorier

Information - januari 2021

Publicerad Tuesday, January 19, 2021 00:00

INFORMATION TILL BOENDE januari 2021

 

Bastun: Tyvärr så har det slarvats mycket med städningen efter att man använt bastun.
Detta gäller: Bastun skall städas efter att man har använt utrymmet. Allt skräp skall tas med därifrån och slängas direkt i soprummet eller tas med tillbaka till den egna lägenheten. När nästa hyresgäst kommer ska det vara rent och snyggt och det får inte finnas något skräp kvar. Skräpkorg saknas i lokalen av den anledningen att matrester inte ska bli kvar och lukta! Betald städning sker en gång i månaden. Ifall det är ostädat när du kommer och ska använda bastun skall du felanmälan detta. Om extra städ måste beställas så kommer detta att debiteras den som hyrt lokalen.

 

Snöröjning:  Traktorn skottar enligt avtal. När snön vräker ner som den gjort 12-13 januari så får vi räkna med att det kan ta tid innan vi får snön undanröjd. Bra då med grannsamverkan och att vi hjälps åt att skotta undan snön vid broarna t ex.
Vid varje port ska det finnas en sop och en skyffel. Det är viktigt att man ställer tillbaka dessa efter användning. Sop och skyffel finns också på varje sida av soprummet.

Spadar/sopar som finns i garage är privata och ägs av den boende som har sin bil på den platsen.

Snö mellan fönsterglasen: Nu när det stormat och snöat samtidigt så har många fått in snö mellan det två yttersta fönsterglasen. Detta beror på att det yttersta fönstretglaset är ventilerat. Detta är helt normalt. Snön smälter undan utåt.

 

Soprummet: kamera är nu installerad och bevakning sker. Hoppas att alla noterat att det nu är installerat speciell taggläsare vid de blå dörrarna, istället för den läsare som satt direkt på handtaget.

Ytterdörrarna stängs igen med viss fördröjning. Var därför observant så att ingen obehörig hinner slinka in innan dörren har stängts!

Andrahandsuthyrning: Om du av något skäl vill hyra ut din bostad i andra hand så ska detta ansökas om till styrelsen. Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att man förlorar sin bostadsrätt.

Information - Årssstämman

Publicerad Wednesday, November 11, 2020 19:54

Årsstämman byter lokal till utomhus (med distans) med anledning av de nya restriktionerna gällande möten.

Tidpunkt för årsstämman är onsdag 25 november kl 19!

Ny plats: Utomhus på stora grillplatsen bakom 31A. Vi hoppas på att vi får bra väder!
Vi ställer ut bänkar.

Ta med sittunderlag, filt, etc efter eget önskemål!

 

Välkomna!

Årstämma Storspoven Uppdaterat

Publicerad Wednesday, November 04, 2020 00:00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR

RBF STORSPOVEN

 

Dag: Onsdagen den 25 november 2020

Tid: Kl 19.00

Ny plats: Utomhus på stora grillplatsen bakom 31A.

Vi hoppas på att vi får bra väder!

Plats: Mariehemsvägen 7 M, Miniaulan/Tranan

 

Ärende:

Enligt § 59 i föreningens stadgar, inkomna motioner/propositioner

1. Motion angående farthinder

Motion samt styrelsens svar bifogas i kallelsen

 

2. Motion angående björkarna i lekplatsen

Motion samt styrelsens svar bifogas i kallelsen

 

 

För att minska risken för smittspridning av Corona-viruset så bjuds det denna gång inte på något fika. Om du inte vill eller kan komma personligen finns möjlighet att lämna fullmakt till annan medlem att företräda dig på stämman. Fullmakten finns bifogad längst bak i kallelsen. Vid funderingar så kontakta styrelsen. Vår rekommendation är att varje hushåll skickar max en medlem att representera på årsstämman. Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du känner minsta sjukdomssymptom.

 

 

Medtag årsredovisningen!

 

Välkommen att utnyttja Din medbestämmanderätt i föreningen

 

Styrelsen

Köplats - Carport med el

Publicerad Thursday, October 08, 2020 07:45

Köplats - Carport med el

 

Meddelande till er som står i kö för en plats i skärmtak eller saknar bilplats:
Den kvarvarande, första längan, kommer nu att rivas och en återbyggnad kommer att göras, liknande den som ersätter den nerbrunna. Ni som väntar på en plats i skärmtak erbjuds en motorvärmarplats så långt de räcker. 
Om du är intresserad av en sån plats anmäl dig i kö på RB. Fördelningen görs av föreningens köansvarig Gunborg Eriksson. Motorvärmarstolpe kostar 185 kr/mån under vinterhalvåret. Debitering  okt-mars.

Skärmtak - återuppbyggnad

Publicerad Thursday, October 08, 2020 07:44

Skärmtak - återuppbyggnad

 

De som fått fråga gällande skärmtaksplats 1031-1060 från Riksbyggen och meddelat dem att de accepterar att återta sin plats,  kan redan nu ta platsen i bruk. Hyra utgår från 1 oktober.
Laddplatserna för elbil kommer mest troligt att även de vara i bruk från 1 oktober, installation pågår.
Handikapplatserna kommer nu en tid framåt att användas som evakuteringsplatser för de från skärmtak 1001-1030. De som hyr dessa platser kommer att få besked om vilken plats, skärmtak eller motorvärmar-stolpe som de får under byggtiden. Hyra som vanligt under byggtiden.  Förhoppningen är att det ska gå betydligt snabbare att bygga upp denna länga. När den är återuppbyggd, kommer de som nu står i kö, att erbjudas plats.
Hyran för skärmtak höjs till 200 kr/månad från 1 oktober.

Informationsblad - september

Publicerad Thursday, October 08, 2020 07:43

Informationsblad - september

 

Informationsbladet september innehåller bland annat uppmaning till alla som inte hämtat ut sin lägenhets tagg, att snarast göra detta hos Norrskydd, Spårvägen 6, Västerslätt. Öppet vardagar kl 07-16.
Vi måste än en gång påpeka vikten av att sortera rätt i soprummet. Dessutom gäller att grovsopor, plast och metall som inte är en förpackning,  - allt detta ska lämnas av boende till återvinningen och INTE ställas i soprummet. Informationsbladet finns tillgängligt under föreningens dokument, här på Mitt Riksbyggen.

Informationsblad till boende

Publicerad Thursday, October 08, 2020 07:42

Informationsblad till boende

 

Nytt informationsblad har delats ut i alla postfack nu i augusti. Det innehåller bl.a. information om tre styrelsebeslut:
1. Pga misskötsel och skadegörelse i soprummet kommer kameraövervakning att införas inne i soprummet
2. Pga misskötsel i samlingslokalen införs nya regler för bokning och användande av lokalen
3. Pga nedskräpning och med hänsyn till allergiker införs rökförbud inom 12 meter från entréer

Skärmtak - 24 aug 2020

Publicerad Thursday, October 08, 2020 07:41

 

Skärmtak

 

Återuppbyggnaden av den nedbrunna längan är snart klar. Därefter kommer den nedre längan att rivas och en liknande den nya längan att byggas. Arbetet beräknas vara klart innan kylan kommer.

Styrelsen önskar alla boende en bra sommar!

Publicerad Friday, July 10, 2020 08:24

Styrelsen önskar alla boende en bra sommar!

 

 

Kom ihåg att 

- sortera rätt i soprummet - förpackningar för sig och hushållssopor och kompost för sig.

- rökning är enligt lag förbjuden vid lekplatser 

- parkering endast på anvisad plats - ej på gräsytor, grusplanen, utanför entréer, etc.
 

 Nya utemöbler finns - de ska dock inte flyttas runt. Önskar man ommöblera vid visst tillfälle så ska möbler också bäras tillbaka till sin plats!

 

Fler extra förråd är nu iordningställda i källaren vid 33D:s källarnedgång.

De som nu hyr extra förråd i 31F och vill byta ombedes kontakta Gunborg Eriksson. Uthyrning via kölista kommer att starta under september månad.

 

Motioner till årsstämman ska lämnas in senast 31 juli!

Titta gärna in på  föreningens sida på "Mitt Riksbyggen" - där finns en hel del information att tillgå!

Styrelsen informerar APR 20

Publicerad Tuesday, March 31, 2020 00:00

INFORMATIONSMATERIAL - ENKÄT

Enkäten gällde vad som vi som förening ska satsa på, investera i, etc. Redovisning av enkätsvar:

Renovera fasader – inventera behovet.

Extraförråd – finns intresse att hyra och att byta från 31 till 33 då nya förråd är klara.

Stadsodling – intresse finns både för odling och också studiecirkel. Ni som anmält intresse – anmäl er direkt till vår studieorganisatör Per-Hugo Brändström, kontaktuppgifter på anslag i trapphuset eller på webben.

Hobbyrum/annat – Många förslag kom in på användningsområde. Diskuteras vidare.

Ombyggnad av hissar – Beslut att inte gå vidare. Speciella behov hanteras via kommunen.

Info för nyinflyttade – Beslut om endast broschyrer. Informationsmöten 1-2 ggr per år.

 

 

GARAGE

Efter påsk kommer styrelsen att göra inventering i varmgaragen om hur de används och vad som måste tas bort innan kommande installering av värmepumpar. ”Egna byggnationer” (t ex avskärmningar mellan platser) ska tas bort. Läs igenom ditt garagekontrakt om vilka regler som gäller när du hyr! Garagen är avsedda för bilar/motorfordon, inte som verkstad eller liknande!

 

 

RÖKNING I ALLMÄNNA UTRYMMEN

Vi påminner om att det, enligt en ny lag från 1 juli 2019, är förbjudet att röka vid våra lekplatser!
Ta hand om dina fimpar! Samla i glasburk eller liknande om du röker på balkongen! Släng inte på marken!
Från ”Håll Sverige rent”s hemsida:
Det tar ungefär 1–5 år för en slängd cigarettfimp att sönderdelas till mikroplast. Plastämnet cellulosaacetat som finns i fimpens filter sönderdelas till mikroplast som i sin tur kan ta 100 år innan den försvinner, om den ens gör det.

Städa undan ditt eget skräp så får vi en trevlig utemiljö!

 

 

Parkering

Bygglov inskickat för nya skärmtak. Varje plats blir något större och även fler platser planeras. Av det skälet  förlängs byggnaden mot gångvägen ner till bussen. Ett antal besöksparkeringar försvinner. Platserna  förbereds för elbilsladdning och några blir handikappsplatser.

På SMS-parkeringen får även boende parkera, p-kortet gäller där tills vidare! Ett fåtal p-platser finns fortfarande lediga för de som blev utan skärmtakparkering.

 

Inom området är parkering endast tillåten på avsedd plats. Parkering med p-kort, för boende eller gäster är till för korttidsparkering (lunch, korta besök - max ett dygn)! P-kortet skall inte användas som långtidsparkering för bilar eller andra fordon.

För långtidsparkering skall betald plats användas (p-stolpe, carport, varm-/kallgarage).

Securitas bevakar innegårdar och parkeringar.

 

FACEBOOKGRUPP

En privat facebookgrupp har bildats för vår förening – BRF Storspoven.

Observera att HSB också har en FB-grupp med samma namn, så det gäller att välja rätt!

 

 

FELANMÄLAN görs till Riksbyggen – på webben https://mitt.riksbyggen.se/ eller ring Riksbyggen Direkt – 0771-860 860!

Medlemsmöte / Informationsmöte

Publicerad Monday, March 09, 2020 07:54 

Medlemsmöte/Informationssmöte Onsdag 11 mars kl 18-20
Samlingslokalen, källaren vid 33F

Nya tagg/ och kodsystemet - så fungerar det
Christer från Norrskydd informerar om nya tagg- och låssystemet hur det fungerar med koder, etc.


Vad händer efter branden
Styrelsen informerar om vad som händer nu - rivning, bygglov, etc Hur vi ordnar parkeringsfrågan, 
m.m.


Enkäten
Möjlighet att lämna enkäten!
Det blev ju svårt att lämna dem i postfacket nu när dörren blev låst.


Träffa styrelsen
Möjlighet att prata med och ställa frågor till styrelsen
även om vi inte kan ge svar direkt så kan vi ta emot frågor och besvara vid senare tillfälle.
 

Uppdaterat - Parkering (brand)

Publicerad Wednesday, February 19, 2020 10:43

Parkering ska göras på anvisade platser – inte på grusplan, gräsytor eller utanför entréer/motsv. Se ordningsreglerna.

Kölistan på p-platser är stängd tills vidare med anledning av branden. Drabbade av branden kontaktar Gunborg för tilldelning av motorvärmarplats.

Riksbyggen meddelar att:

Nya hyresavier för mars kommer att skickas ut till de som nu blir utan plats, nr 1031-1060

 

Uppdaterat Viktigt meddelande brand

Publicerad Tuesday, February 18, 2020 09:03

Branden

 

Viktigt till de som drabbats av bilbranden i skärmtaken.

 

Förutom att måste göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag MÅSTE alla som drabbats av skador även göra en polisanmälan meddelar polisen.

Ring 11414 och ange att det gäller Mariehemsbranden, polisen är förberedda.

 

Parkeringar

 

Skärmtaket närmast Mariehemsvägen, parkeringar på båda raderna med platserna

1001 – 1030 får fortsättningsvis användas av dom kontrakterade hyresgästerna.

För närvarande finns ingen el att tillgå och detta kommer inte att åtgärdas i närtid.

 

Tillsvidare får boende parkera på föreningens besöksparkeringar utan debitering med den ”Blå lappen” – parkeringsbeviset synlig.

 

Vi vädjar samtidigt till alla som inte är drabbade av branden att INTE använda dom ordinarie boendeparkeringarna utan i stället använda sina ordinarie parkeringsmöjligheter – alla måste hjälpas åt.

 

Styrelsen inventerar för närvarande de parkeringsplatser som är vakanta och återkommer till dom drabbade med förslag på parkeringslösningar.

 

Hyreskontrakt

 

Hyreskontrakten avseende dom förstörda skärmtaksplatserna, 1031 – 1060 upphör i och med branden. De drabbade kommer att få förtur till nya kontrakt när nya skärmtak byggts. Ingen hyresdebitering kommer fortsättningsvis att ske för de ovannämnda hyreskontrakten.

 

Sanering och återuppbyggnad

 

Bortforsling av dom skadade och förstörda bilarna kommer att påbörjas på morgonen den 18/2, dessa kommer att forslas till Röbäck och ett inhägnat område.

 

Brandplatsen kommer att saneras så snart som möjligt och planering pågår.

 

Styrelsen har påbörjat arbetet med återuppbyggnaden av skärmtaken men, kan idag inte bedöma hur tidsperspektivet ser ut med rivningstillstånd, byggnadslov, byggnationer etc.

 

Information

 

Styrelsen kommer fortlöpande att lämna information på vår hemsida;

Viktigt meddelande Brand

Publicerad Monday, February 17, 2020 07:33

Pga branden så är alla besöksparkeringar fri för boende,

skulle någon få en parkeringsbot under denna period så kontakta styrelsen så hanterar vi den.

 

 

 

Viktigt meddelande Brand

Publicerad Saturday, February 15, 2020 11:19

 

 

 

Måndag 17 Feb Kl 10 Kan alla som är drabbade och har skadade bilar

möjlighet att se över sina bilar och träffa restvärdesledaren

som representerarar alla försäkringsbolag.

På parkeringen vid 33 an

 

Restvärdesledare

Håkan Iseklint

070 210 28 03

hakan.iseklint@rvr.nu

BRF Storspoven

Mariehemsvägen 31-33
906 52 Umeå
© 2022 BRF StorspovenInformation om cookies