Arkiv
Kategorier

Styrelsen informerar Mar 19

Publicerad Tuesday, March 26, 2019 00:00

FILTERBYTEN OVANFÖR RADIATORER

Riksbyggen kommer att dela ut information och nya filter. Boende får sedan byta själva.

 

UTEBELYSNING

Stora stolpen 31:ans gård samt stolpe mellan 31 G-F, kan inte åtgärdas förrän det blir barmark.

 

GARAGE

Påminnelse om att garage ska användas för fordon, ej som förråd. Förbjudet att använda diesel/bensinvärmare i garagen. Man får inte heller stänga igen mellan garageplatser.

Påminnelse på förekommen anledning: Garagedörren ska alltid låsas, även när du själv har kört ut din bil!!

 

DEKODER TILL VARJE LÄGENHET

Påminnelse till de som inte hämtat ut dekodrar att snarast  kontakta Tom Bergström, 33 A,
E-mail: tomentjohoo@hotmail.com för överenskommelse om hur och när dekoder kan hämtas.

 

AVLOPP och AVLOPPSSTAMMAR

Köksstammarna i höghusen relinas, arbetet snart klart på 31A och påbörjas vecka 13 på 33A.

 

SOPHANTERING

Sortera rätt! Vi sorterar förpackningar på en sida. hushållssopor på den andra sidan av soprummet. Felsorterade kärl blir en kostnad för föreningen – kan sluta med avgiftshöjning!
Påminnelse: Grovsopor får inte lämnas i soprummet, utan ska bortforslas av boende själva!
Prylar som du kanske tror att någon annan vill ha ska lämnas till returmarknad och inte lämnas i soprummet!
Vår och höst ställer vi ut speciell container för grovsopor. Behåll dina grejer tills dess i din lägenhet eller i ditt förråd, eller kör själv iväg till återvinningen med dem.

 

STUDIECIRKLAR/CAFÉTRÄFFAR

Som informerades om vid årsstämman så gäller att om intresse finns så att ordna något i samlingslokalen, där alla i föreningen är välkomna, så står föreningen för lokalhyran.

 

 

ALLMÄNNA STÖRNINGAR/RENOVERINGAR

I varje trapphus finns uppsatt föreningens ordningsregler. Om du ska renovera i din lägenhet och vet om att det kommer att bli störande ljud – informera dina grannar med anslag eller liknande i god tid.

 

Tips: Titta på hemsidan gällande aktuell information, ordningsregler, etc.

Styrelsen informerar Feb 19

Publicerad Thursday, February 28, 2019 00:00

Vatten och avlopp

Bra information finns på Vakins hemsida om vad som får och inte får spolas ner med anledning av översvämning av avlopp, 33A. Information gällande kommande relining i höghus kommer att delas ut av Swoosh till berörda. Start slutet av februari.

Vakins hemsida Avloppsvatten.
https://vakin.se/tjansterochabonnemang/avloppsvatten/paverkareningen.4.2906939d15f7bd6b2bb25a60.html

 

Filterbyten ovanför radiatorer

Riksbyggen kommer att dela ut information och nya filter. Boende får sedan byta själva.

 

Utebelysning

Stora stolpen 31:ans gård samt stolpe mellan 31 G-F, kan inte åtgärdas förrän det blir barmark.

 

Tips

Titta på hemsidan gällande aktuell information, etc.

Styrelsen informerar Jan 19

Publicerad Thursday, February 07, 2019 00:00

Bostadsrättsföreningen Storspoven

page1image50957360

Styrelsen informerar

STUDIECIRKLAR/CAFÉTRÄFFAR

Umeå 2019-01-21

Som informerades om vid årsstämman så gäller att om intresse finns så att ordna något i samlingslokalen, där alla i föreningen är välkomna, så står föreningen för lokalhyran.

AVLOPP och AVLOPPSSTAMMAR

Vad får spolas ner i avloppet? Med anledning av flera stopp i avlopp i föreningen så måste vi påminna alla om att det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toapapper. I köket så ska man torka

av fett, etc innan man diskar. Läs gärna information på Vakins hemsida Avloppsvatten.https://vakin.se/tjansterochabonnemang/avloppsvatten/paverkareningen.4.2906939d15f7bd6b2bb25a60.html

Köksstammarna i höghusen kommer att relinas med start under februari månad.

ALLMÄNNA STÖRNINGAR/RENOVERINGAR

I varje trapphus finns uppsatt föreningens ordningsregler. Dessa finns också på Riksbyggens kundwebb under fliken BOENDEWEBB/ Min förening.
Om du ska renovera i din lägenhet och vet om att det kommer att bli störande ljud – informera dina grannar med anslag eller liknande i god tid.
I ordningsreglerna anges också vad som gäller för förvaring i trapphus, etc. med tanke på brandfara, men även för att trappstädningen ska fungera.
Ur föreningens ordningsregler: Det gäller särskilt höga krav på att grannar inte får störas mellan kl 22-07. Visa hänsyn när det gäller TV, musikspelare, tvättmaskiner, etc
Den/de som besväras av ljud kan rapportera detta via Felanmälan Riksbyggen. Är oljuden återkommande kan man skriva ”störningsdagbok” och lämna till styrelsen.

TRAPPHUSENS FÖRRÅD/SOPNEDKASTUTRYMMET

Utrymmet ska bara användas för barnens sommar- respektive vinterleksaker samt grillar i mån av plats. Bästa lösningen är om man kan komma överens inom sitt trapphus om vad som ska få plats där.

SOPHANTERING
Sortera rätt! Vi sorterar förpackningar på en sida. Hushållssopor på den andra sidan av soprummet. Felsorterade kärl blir en kostnad för föreningen – kan sluta med avgiftshöjning!
Påminnelse: Grovsopor får inte lämnas i soprummet, utan ska bortforslas av boende själva! Vår och höst ställer vi ut speciell container för grovsopor. Behåll dina grejer tills dess i din lägenhet eller i ditt förråd, eller kör själv iväg till återvinningen med dem.

CYKLAR

Ställ gärna undan cyklar som står ute och inte används. Detta för att underlätta snöröjning och undvika sönderkörda cyklar.

FELANMÄLAN

Om någon lampa i utebelysningen är trasig, om du har för kallt i din lägenhet, om låset i sopdörren krånglar, etc, etc – Gör FELANMÄLAN – på kundwebben eller ring Riksbyggen Direkt – 0771-860 860!
KUNDWEBB Riksbyggen - https://www.riksbyggen.se/ - välj Logga in - Kundwebb

Styrelsen informerar Sep18

Publicerad Thursday, September 06, 2018 00:00

Styrelsen informerarUmeå 2018-09-28

 

CYKLAR

Ny cykelrensning kommer att genomföras under november månad!
Cyklar och sparkar som förvaras i cykelhus och cykelförråd ska då märkas upp senast den 1 november! Märkband (röd/vita) kommer att finnas i soprummet från oktober.
Omärkta cyklar och sparkar kommer att tas bort av förvaltaren under november månad.

Tömma cykelhusen för städning: Nytt för i år är att vi kommer att genomföra en större städning i cykelhusen på gården samtidigt och därför måste de vara tomma mellan den 5 och den 9 november. Cyklar som inte är utplockade därifrån under denna vecka kommer att ställas ut på gården oavsett om de är låsta eller inte. Om din cykel är fastlåst i cykelstället inne i förrådet kommer låset att klippas. Kom ihåg att endast cyklar som används skall förvaras i cykelhusen på gården. Vinterförvaring av din cykel skall ske i cykelförråden i källaren eller i ditt eget förråd/lägenhet. Det är inte tillåtet att förvara cyklar i trapphusen.

ALLMÄN ORDNINGSFRÅGOR
Grovsopor får inte lämnas i soprummet, utan ska bortforslas av boende själva! Till våren kommer vi dock åter att beställa en container för grovsopor. Om du väljer att behålla dina grejer tillsdess så räknas de som privata föremål och ska vara placerad i din egen lägenhet eller i ditt eget förråd.

Påminnelse: Cigarettfimpar får inte slängas på gården/gräsmattan. Om du röker på din balkong så måste du själv ta hand om dina fimpar. Under inga omständigheter får man slänga ut fimpen på gården!

HYRESA VGIFTER

Styrelsen har beslutat om en höjning av avgifter med 2% från 1 oktober. Motiveringen om avgiftshöjningar är generellt kostnadsökningar och framtida underhållsbehov.

UPPGRADERING AV KABEL-TV

Varje lägenhet utrustas gratis med dekoder för att möjliggöra ett digitalt basutbud. De flesta är nu utdelade. Kontaktperson är Tom Bergström, 33 A – mobil 070-537 89 08

MEDLEMSMÖTEN

Årsstämma planeras till i slutet av november.

Storspovens hemsida - http://brfstorspoven11.3dgweb.se

KUNDWEBB Riksbyggen

page1image65625984

https://www.riksbyggen.se/ - välj Logga in - Kundwebb
Här kan du se dina fakturor, göra felanmälan, söka informationsmaterial, etc.
Via Köportalen på denna webbsida är det möjligt att ställa sig i kö för bilplatser, t ex garageplats. Du kan även ringa Riksbyggen Direkt – 0771-860 860

Styrelsen informerar Aug 18

Publicerad Friday, August 10, 2018 00:00

UPPGRADERING AV KABEL-TV

Nya Datum för upp hämtning

 

Varje lägenhet kommer att utrustas med dekoder för att möjliggöra ett digitalt basutbud. Ingen höjning på hyran. Dekodrarna kommer att delas ut under juni månad i samlingslokalen, 33F.

 

För er som ej hämtat ut era dekodrar så har vi nya tider.

Utläminngstider:

Mån 13Aug 19-20

Ons 22 Aug 18-19

 

Kontaktperson är Tom Bergström, 33 A e-mail: tomentjohoo@hotmail.com

 

Styrelsen informerar Jun 18

Publicerad Tuesday, June 12, 2018 00:00

UPPGRADERING AV KABEL-TV

STORSPOVENS DAG

UTEMILJÖ

PÅMINNELSE

 

STORSPOVENS DAG -  UTEMILJÖ - PÅMINNELSE

Styrelsen tackar alla som deltog i städdagen – mycket bra jobb utfördes och bra samtal fördes!

Containern för grovsoper etc, kommer att stå kvar ytterligare någon vecka.

Observera ej elektronik eller farligt avfall. Detta ska transporteras till avfallsstation av boende själva.

 

Vid städdagen upptäcktes att det vanligaste skräpet som finns ute runt våra hus och vägar är FIMPAR!!

Rökare – ta hand om dina fimpar! Kasta inte detta ute där du går och ta hand om ditt eget skräp! Vi har många små barn som är ute på gården och lekar och vi vill inte att de ska stoppa detta skräp i munnen!

Samla i glasburk eller liknande om du röker på balkongen!
Från ”Håll Sverige rent”s hemsida:
Det tar ungefär 1–5 år för en slängd cigarettfimp att sönderdelas till mikroplast. Plastämnet cellulosaacetat som finns i fimpens filter sönderdelas till mikroplast som i sin tur kan ta 100 år innan den försvinner, om den ens gör det.

 

UPPGRADERING AV KABEL-TV

Varje lägenhet kommer att utrustas med dekoder för att möjliggöra ett digitalt basutbud. Ingen höjning på hyran. Dekodrarna kommer att delas ut under juni månad i samlingslokalen, 33F.

Utläminngstider:                13 JUNI 18:00-20:00

                                            14 JUNI 18:00-20:00

                                            18 JUNI 14:00-17:00

Kontaktperson är Tom Bergström, 33 A – mobil 070-537 89 08

 

 

PÅMINNELSE GÄLLANDE SOPNEDKAST-RUMMEN

Dörrarna till utrymmet för de gamla sopnedkasten, finns vid varje ingång, är nu försedda med lås.
Utrymmet kommer att tömmas eftersom av vaktmästaren. Utrymmet ska bara användas för barnens sommar- respektive vinterleksaker samt grillar i mån av plats. Bästa lösningen är om man kan komma överens inom sitt trapphus.

 

 

MOTIONER

Motioner till årsstämman ska lämnas in senast 31 juli.

 

 

MEDLEMSMÖTE

Styrelen kommer att kalla till ett medlemsmöte i början av hösten. Detta för att diskutera ev ombyggnad av hissar, m. m.  Mer information kommer månadsskiftet aug-sept.

 

KUNDWEBB Riksbyggen

https://www.riksbyggen.se/ - välj Logga in - Kundwebb

Här kan du se dina fakturor, göra felanmälan, söka informationsmaterial, etc.

 

Via Köportalen på denna webbsida är det möjligt att ställa sig i kö för bilplatser, t ex garageplats.
Du kan även ringa Riksbyggen Direkt – 0771-860 860

 

TREVLIG SOMMAR

Styrelsen

BRF Storspoven

Mariehemsvägen 31-33
906 52 Umeå
© 2019 BRF StorspovenInformation om cookies