Parkering (brand)

Publicerad Wednesday, February 19, 2020 10:43

Riksbyggen meddelar att:

Nya hyresavier för mars kommer att skickas ut till de som nu blir utan plats, nr 1031-1060

Uppdaterat Viktigt meddelande brand

Publicerad Tuesday, February 18, 2020 09:03

Branden

 

Viktigt till de som drabbats av bilbranden i skärmtaken.

 

Förutom att måste göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag MÅSTE alla som drabbats av skador även göra en polisanmälan meddelar polisen.

Ring 11414 och ange att det gäller Mariehemsbranden, polisen är förberedda.

 

Parkeringar

 

Skärmtaket närmast Mariehemsvägen, parkeringar på båda raderna med platserna

1001 – 1030 får fortsättningsvis användas av dom kontrakterade hyresgästerna.

För närvarande finns ingen el att tillgå och detta kommer inte att åtgärdas i närtid.

 

Tillsvidare får boende parkera på föreningens besöksparkeringar utan debitering med den ”Blå lappen” – parkeringsbeviset synlig.

 

Vi vädjar samtidigt till alla som inte är drabbade av branden att INTE använda dom ordinarie boendeparkeringarna utan i stället använda sina ordinarie parkeringsmöjligheter – alla måste hjälpas åt.

 

Styrelsen inventerar för närvarande de parkeringsplatser som är vakanta och återkommer till dom drabbade med förslag på parkeringslösningar.

 

Hyreskontrakt

 

Hyreskontrakten avseende dom förstörda skärmtaksplatserna, 1031 – 1060 upphör i och med branden. De drabbade kommer att få förtur till nya kontrakt när nya skärmtak byggts. Ingen hyresdebitering kommer fortsättningsvis att ske för de ovannämnda hyreskontrakten.

 

Sanering och återuppbyggnad

 

Bortforsling av dom skadade och förstörda bilarna kommer att påbörjas på morgonen den 18/2, dessa kommer att forslas till Röbäck och ett inhägnat område.

 

Brandplatsen kommer att saneras så snart som möjligt och planering pågår.

 

Styrelsen har påbörjat arbetet med återuppbyggnaden av skärmtaken men, kan idag inte bedöma hur tidsperspektivet ser ut med rivningstillstånd, byggnadslov, byggnationer etc.

 

Information

 

Styrelsen kommer fortlöpande att lämna information på vår hemsida;

Viktigt meddelande Brand

Publicerad Monday, February 17, 2020 07:33

Pga branden så är alla besöksparkeringar fri för boende,

skulle någon få en parkeringsbot under denna period så kontakta styrelsen så hanterar vi den.

 

 

 

Viktigt meddelande Brand

Publicerad Saturday, February 15, 2020 11:19

 

 

 

Måndag 17 Feb Kl 10 Kan alla som är drabbade och har skadade bilar

möjlighet att se över sina bilar och träffa restvärdesledaren

som representerarar alla försäkringsbolag.

På parkeringen vid 33 an

 

Restvärdesledare

Håkan Iseklint

070 210 28 03

hakan.iseklint@rvr.nu

Låssystem Feb

Publicerad Friday, February 14, 2020 15:07

Norrskydd kommer att dela ut taggar måndag 17 och onsdag 19 feb mellan kl 15-19. Montering vid dörrar avslutas och igångsättning torsdag 20 om allt går väl.

De sätter upp info på ytterdörrarna.

Styrelsen informerar Feb 20

Publicerad Tuesday, February 04, 2020 00:00

Styrelsen informerar
Umeå februari 2020
INFORMATIONSMATERIAL - ENKÄT
Styrelsen arbetar med att revidera informationsmaterial som ska delas ut till alla lägenheter och reviderar hemsidan. Exempelvis reviderade ordningsregler finns redan nu på vår hemsida.
Vi kommer under februari månad att lämna ut en enkät, enligt förslag på årsstämman. Enkäten gäller vad som vi som förening ska satsa på, investera i, etc.

 

MEDLEMSMÖTE - UTDELNING AV NYA TAGGAR etc
Installation av det nya systemet är snart klart. Norrskydd, som tar över bokningssystemet efter Hushållsservice, kommer att lämna ut information om när nya taggar och koderna ska lämnas ut. Utdelning kommer att ske i samlingslokalen då vi i styrelsen också kommer att finnas där – tag en chans att träffa styrelsen! Det kommer också att finnas möjlighet att hämta ut lägenhetens dekoder, om den inte redan är uthämtad!

 

GARAGE
Läs igenom ditt garagekontrakt om vilka regler som gäller när du hyr! Garagen är avsedda för bilar/motorfordon, inte som verkstad eller liknande! Till sommaren kommer värmepumpar att installeras i varmgaragen. I samband med detta kommer ”egna byggnationer” (t ex avskärmningar mellan platser) att tas bort.

 

UTEMILJÖ – CYKLAR m.m.
Nu har snön kommit! För att underlätta snöröjning – ställ gärna in din cykel i cykelhusen eller nere i källarnas cykelförråd! Vi påminner om att mopeder inte ska förvaras i källarnas cykelförråd!

 

RÖKNING I ALLMÄNNA UTRYMMEN
Vi påminner om att det, enligt en ny lag från 1 juli 2019, är förbjudet att röka vid våra lekplatser! Ta hand om dina fimpar! Samla i glasburk eller liknande om du röker på balkongen! Släng inte på marken. Från ”Håll Sverige rent”s hemsida: Det tar ungefär 1–5 år för en slängd cigarettfimp att sönderdelas till mikroplast. Plastämnet cellulosaacetat som finns i fimpens filter sönderdelas till mikroplast som i sin tur kan ta 100 år innan den försvinner, om den ens gör det.
Städa undan ditt eget skräp så får vi en trevlig utemiljö!

 

PARKERING
Inom området är parkering endast tillåten på avsedd plats. Observera att bilplatserna med p-kort, för boende eller gäster. enbart är till för korttidsparkering (lunch, korta besök - max ett dygn)! Särskilt viktigt nu när snöröjning pågår!
Platserna skall inte användas som långtidsparkering, exempelvis som uppställningsplats för bilar eller andra fordon. I dessa fall skall betald plats användas (p-stolpe, carport, varm-/kallgarage). Vid missbruk av korttidsplatser utbetalas p-böter. Uppställda bilar kan borttransporteras.
På SMS-parkeringen får även boende parkera, men observera att där gäller inte p-kortet!

BRF Storspoven

Mariehemsvägen 31-33
906 52 Umeå
© 2020 BRF StorspovenInformation om cookies