Arkiv
Kategorier

Information- September 2023

Publicerad Thursday, September 21, 2023 15:56

Styrelsen informerar

 

STÖRNINGAR – OBJUDNA BESÖKARE

Föreningen har flertal gånger drabbats av stölder och inbrott! Vi har dessutom besökare på området som lämnar obehagligt skräp efter sig (kanyler t ex).

Vid upprepade störningar inomhus eller utomhus är det viktigt att dokumentera detta (datum,tid,plats,händelse) och meddela styrelsen.

Vid upplevd störning vill vi också uppmana er att kontakta Riksbyggen Direkt, telefontid alla tider på dygnet på 0771-860 860. Då ringer Riksbyggen ut störningsjour. Vid misstanke om brott ringer ni alltid 112

 

CONTAINER - fasadprojektet

Container som står ute på våra gårdar hör till fasadprojektet! De sorterar avfall.

Det är inte tillåtet för boende att slänga dit hushållsavfall eller andra sopor! Fel slängda sopor blir en ökad kostnad för föreningen!

 

SOPRUMMET

Släng dina sopor rätt! Vid flertal tillfällen har hushållssopor slängts i byttan för plastavfall vid den blå dörren! Se märkningarna!

Och kom ihåg – soprummet är till för hushållsavfall och förpackningar. Inga grovsopor, eller ”bra för någon annan-saker” ska lämnas där! Boende ska själva transportera bort grovsopor och annat!

 

GARAGE

Vi har kö till varmgaragen. Vi måste därför påminna alla om att garagen ska användas för parkering av fordon. De ska inte användas som förråd eller verkstad. LÄS KONTRAKTET! Ny kontroll kommer att göras av styrelsen! Missbruk kan leda till att kontraktet blir förverkat!

 

PARKERING

Laddning av elbil får absolut inte göras inne i garage och skärmtak, ej heller på motorvärmarstolpe!!

Vi har lediga motorvärmarplatser, kallgarage och skärmtak. Boendeparkeringen med 24 timmars parkering, är en korttidsparkering. Föreningens bilägare uppmanas att hyra bilplats! Om ett hushåll har flera bilar så får man hyra flera platser (dock bara ett varmgarage per hushåll)!

Kom ihåg att du själv ansvarar för din bilplats, sopa grus, skotta snö, etc. Om du har din bil parkerad på en motorvärmarplats under vintern så måste du ta undan snön, även om du inte använder din bil!

 

ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du av något skäl vill hyra ut din bostad i andra hand så ska detta ansökas om till styrelsen. Regler och information finns på Mitt Riksbyggen.
Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att man förlorar sin bostadsrätt!

 

Vi äger vår bostad. Vi ansvarar för bostaden och området!
Vi skapar vår trivsel!

Information - Juni 2023

Publicerad Thursday, September 21, 2023 00:00

CONTAINER FÖR GROVSOPOR

Containern som står vid soprummet är till för att boende kan rensa undan möbler, eller annat. I containern får inte slängas farligt avfall, elektronik eller hushållsavfall!! Containern kommer att finnas fram till midsommarveckan. Plocka gärna undan det du ställt i källarens gemensamma utrymmen, t ex källare och cykelförråd. Detta riskera annars att slängas av fastighetsskötaren.

 

Och kom ihåg – soprummet är till för hushållsavfall och förpackningar. Inga grovsopor, eller ”bra för någon annan-saker” ska lämnas där!

 

 

GARAGE

Vi har kö till varmgaragen. Vi måste därför påminna alla om att garagen ska användas för parkering av fordon. De ska inte användas som förråd eller verkstad. LÄS KONTRAKTET! Missbruk kan leda till att kontraktet blir förverkat!

VI måste även påminna om vikten att alltid låsa garageporten! Även om du åker iväg med din bil, så finns andras kvar i garaget!

 

 

ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du av något skäl vill hyra ut din bostad i andra hand så ska detta ansökas om till styrelsen. Regler och information finns på Mitt Riksbyggen.

Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att man förlorar sin bostadsrätt!

 

 

FASADPROJEKTET

Projektet går framåt som alla kan se. Arbetet fortsätter på 33:ans gård med uppehåll under semestern. LEKPLATS/GRILLPLATS 33:ans gård kan inte användas under denna sommar, då det är en byggarbetsplats! Möblerna från denna gård finns på den stora grillplatsen bakom 31A och där finns gott om plats.

Alla uppmanas att städa undan efter sig och ta bort skräp innan fåglarna gör det!

 

 

MOTIONER

Glöm inte att lämna in motioner till styrelsen – senast 31 juli! Motioner lämnas enklast via epost till ”styrelsen@storspoven.se”

 

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR VI ALLA!!

Vi äger vår bostad. Vi ansvarar för bostaden och området! Vi skapar vår trivsel!

Bredband hastighet

Publicerad Friday, December 09, 2022 00:00

Bredband Sappa

 

Det har kommit fram synpunkter på att vissa lägenheter känner att de har en instabil uppkoppling.

Vi har tagit kontakt med Sappa för att försöka lösa och förstå problemet.

 

Sappa föreslår att vi skall använda denna länk för att logga hastigheten.

http://speedtest.netrounds.com/sappa/speedtest/

 

Styrelsen

Viktigt att stänga dörren!

Publicerad Tuesday, November 29, 2022 00:00

Föreningen har sedan i somras drabbats av ett antal stölder från lägenhetsförråd, cykelrum och cykelhus. Polisanmälan är gjord av drabbade!

 

Eftersom det inte alltid varit åverkan på ytterdörr eller dörr in till förråden, måste förklaringen vara att "boven" tagit sig in då ytterdörren inte stängts ordentligt så den gått i lås.

Det har också hänt att papper har stoppats in i låset så det inte fungerar....

Vi vill därför uppmana alla att kontrollera att dörren går i lås ordentligt efter dig när du lämnar förrådet, cykelrummet eller cykelhuset! Detta gäller förstås även alla andra ytterdörrar! 

Årsstämman 2022

Publicerad Monday, November 28, 2022 00:00

Årets årsstämma är torsdag 8 december kl 19.00 i föreningens samlingslokal

Fasadprojektet har nu startat

Publicerad Tuesday, November 15, 2022 00:00

Föreningens stora fasadprojekt har nu startat.

Byggställngar monteras, baracker har ställts upp och avspärrningar med grindar finns på flertal ställen.

 

VIKTIGT att alla respekterar avstängningarna och att föräldrar pratar med sina barn om vikten av att inte leka på byggarbetsplatsen.

Lekplatsen på 33:ans gård kommer att återställas när fasadarbetet är klart på den gården och det är dags för 31:ans gård.

 

Byggarbetarna kommer att använda parkeringsplatserna som sommartid används som boendeparkering och vintertid som snöupplag! 

Information - augusti 2022

Publicerad Monday, August 01, 2022 00:00

Informationsbladet för augusti :


Fasadprojektet startar i oktober!
Övernattningsrum och samlingslokal - STÄNGT för bokning från oktober med anledning av fasadprojektet!

 

Skärpning när det gäller hantering av sopor och förpackningar.
INGET får ställas/lämnas på golvet! Har du sånt som du tror att nån annan vill ha - lämna det till återbruk på återvinningscentralen!

Parkering

Publicerad Tuesday, April 26, 2022 00:00

Vi måste påminna alla om att det är förbjudet att parkera på våra gårdar!

Bilar får köras upp för i- eller urlastning, men inte ställas utanför entrén i timtal.

 

Det finns gott om lediga motorvärmarplatser eller skärmtaksplatser att hyra! En lägenhetshavare får hyra flera platser om behovet finns, så länge vi har lediga platser.

Fel parkerade bilar kan hindra utryckningsfordon!

 

Vänligen respektera föreningens ordningsregler! De finns till för allas trivsel.

Information uppgradering Bredband

Publicerad Thursday, March 10, 2022 00:00

Onsdag 16 Mar börjar uppgradering utav datanätet till CAT 6

Vad som kommer att göras är.

Byte av datauttag i samtliga lägenheter till datauttag för CAT6.
Byte av befintlig patchpanel i samtliga fastigheter.

 

Detta medför att de behöver komma in i lägneheterna, 

De kommer att avisera 3 dagar in de kommer.

 

 

Information - januari 2021

Publicerad Tuesday, January 19, 2021 00:00

INFORMATION TILL BOENDE januari 2021

 

Bastun: Tyvärr så har det slarvats mycket med städningen efter att man använt bastun.
Detta gäller: Bastun skall städas efter att man har använt utrymmet. Allt skräp skall tas med därifrån och slängas direkt i soprummet eller tas med tillbaka till den egna lägenheten. När nästa hyresgäst kommer ska det vara rent och snyggt och det får inte finnas något skräp kvar. Skräpkorg saknas i lokalen av den anledningen att matrester inte ska bli kvar och lukta! Betald städning sker en gång i månaden. Ifall det är ostädat när du kommer och ska använda bastun skall du felanmälan detta. Om extra städ måste beställas så kommer detta att debiteras den som hyrt lokalen.

 

Snöröjning:  Traktorn skottar enligt avtal. När snön vräker ner som den gjort 12-13 januari så får vi räkna med att det kan ta tid innan vi får snön undanröjd. Bra då med grannsamverkan och att vi hjälps åt att skotta undan snön vid broarna t ex.
Vid varje port ska det finnas en sop och en skyffel. Det är viktigt att man ställer tillbaka dessa efter användning. Sop och skyffel finns också på varje sida av soprummet.

Spadar/sopar som finns i garage är privata och ägs av den boende som har sin bil på den platsen.

Snö mellan fönsterglasen: Nu när det stormat och snöat samtidigt så har många fått in snö mellan det två yttersta fönsterglasen. Detta beror på att det yttersta fönstretglaset är ventilerat. Detta är helt normalt. Snön smälter undan utåt.

 

Soprummet: kamera är nu installerad och bevakning sker. Hoppas att alla noterat att det nu är installerat speciell taggläsare vid de blå dörrarna, istället för den läsare som satt direkt på handtaget.

Ytterdörrarna stängs igen med viss fördröjning. Var därför observant så att ingen obehörig hinner slinka in innan dörren har stängts!

Andrahandsuthyrning: Om du av något skäl vill hyra ut din bostad i andra hand så ska detta ansökas om till styrelsen. Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att man förlorar sin bostadsrätt.

BRF Storspoven

Mariehemsvägen 31-33
906 52 Umeå
© 2024 BRF StorspovenInformation om cookies