Allmänna ordningsregler

 

Att bo i flerfamiljshus ställer höga krav på att man visar hänsyn, samtidigt som man också får tolerera vissa störningar. För att undvika onödig irritation finns det några allmänna regler som är lätta att följa. Bostadsrättshavare/boende skall rätta sig efter föreningens stadgar och de särskilda regler som bostadsrättsföreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Dessa regler finns på hemsidan, men också uppsatta i respektive trappuppgång.

 

Ordningsföreskrifterna gäller inte bara för dem som bor i fastigheten, utan även för gäster och övriga som tillfälligt vistas här (se även stadgarna) En bostadsrättshavare ansvarar även för sina gästers ev. skadegörelse. Vi alla hjälps åt att hålla rent och snyggt i våra lokaler och i vårt område för allas trevnad!

 

Det gäller särskilt höga krav på att grannar inte får störas mellan kl 22-07.

Visa hänsyn när det gäller TV, musikspelare, tvättmaskiner, etc!

 

Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen, trapphus, hissar etc. samt utomhus vid lekplatserna. Tänk på att det finns personer som har t ex astma och allergier, visa därför hänsyn! Om du eller dina gäster röker ute på balkongen - släng inte fimpar på marken! Ta rätt på ditt eget skräp!

 

Grillning

Vår föreningen har beslutat att inte tillåta grillning på balkonger. Föreningen har investerat i flera grilllplatser inom vårt område och dessa får användas av alla boende.

Från Brandförsvaret finns det inget myndighetskrav på att man inte får grilla på balkongen förutsatt att det inte ger upphov till brandfara. Det finns däremot krav från Miljö- och hälsoskydd som säger att man inte får grilla om det upplevs som störande av grannar.

 

Brandskydd

Systematisk brandskydd genomförs regelbundet: Trapphusen får inte användas för förvaring av leksaker, sparkar, cyklar, skor, m.m. Torkmattor eller liknande får inte heller läggas/ställas ut i trapphus eller trappuppgångar. Gods som lämnas i källargånger tas bort efter tid. Trapphusen är utrymningsväg – absolut inga föremål får ställas vid trapporna!

 

Säkerhet

Dörrar till gemensamma utrymmen även garageportar skall vara låsta pga inbrottsrisk. Gör inte någon åverkan på föreningens egendom, rita inte på väggarna eller förstör planteringar och dylikt. Skyltning och anslag på fastighetens ytterväggar, trapphus och trappuppgångar tillåts inte utan allmän anslagstavla ska användas. Paraboler och antenner för radio eller TV får endast sättas upp efter särskilt tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse. Blomlådor hängs på insidan av inglasning.

 

Djur

Om djur finns i lägenheten ska ägarna noga övervaka att djuren inte för oljud, smutsar ner i fastigheterna och inte släpps lösa i trappor eller på gården. All matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även större fåglar lockas till fastigheten.Mer information - se Umeå kommuns hemsida – Miljöskydd – Fastighetsägarens ansvar/Störande fåglar.

 

Biltrafik

Inom området är biltrafik förbjuden, med undantag för i- och urlastning av tyngre gods samt transport av rörelsehindrade. Det är viktigt att hålla gårdarna bilfria för att garantera framkomlighet för utryckningsfordon, snöröjning m.m.

 

Parkering

Inom området är parkering endast tillåten på avsedd plats. Det gäller för alla fordon inklusive cyklar. Se efter på skyltarna vad som gäller. Lämna ej lösa elsladdar i uttag för motorvärmare. Tänk på olycksrisken!

 

Observera att bilplatserna med p-kort, för boende eller gäster. enbart är till för korttidsparkering (lunch, korta besök - max ett dygn)!

Platserna skall inte användas som långtidsparkering, exempelvis som uppställningsplats för bilar. I dessa fall skall betald plats användas (p-stolpe, carport, varm-/kallgarage).

Vid missbruk av korttidsplatser utbetalas p-böter.

Uppställda bilar kan borttransporteras enligt avtalet med Securitas.

Klargörande: På SMS-parkeringen får även boende parkera, men observera att där gäller SMS-betalning och inte p-kortet!

 

Cyklar

I cykelbodarna ska förvaras cyklar som används. De som inte använder sin cykel ska ställa den i cykelförråden i källarna (höghusen, skogshus 33D-F och huset 31 D-F mot parkeringen). Dessa förråd är till för långtidsförvaring av cyklar, sparkar, etc

 

Stadgar

Stadgarna finns under fliken Föreningen

 

Pdf

BRF Storspoven

Mariehemsvägen 31-33
906 52 Umeå
© 2024 BRF StorspovenInformation om cookies