Försäkring och eget ansvar

 

Föreningen har en fastighetsförsäkring i Folksam, som täcker skador som uppkommer på byggnader, markanläggningar m.m. vid t.ex. brand eller vattenskada. För att täcka in ev skador i lägenheten som kan hänföras till det utökade underhållsansvaret rekommenderas att bostadsrättshavare eller förening har s.k. bostadsrättstillägg.

 

Från 1 januari 2011 har Brf Storspoven tecknat en gemensam försäkring för bostadsrättstillägget!

 

Om du får skadedjur i din lägenhet skall du omgående kontakta Anticimex. Vid kontakt uppger du din adress att du bor i bostadsrättsföreningen Storspoven att föreningens försäkringsbolag är Folksam.

 

Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som exempelvis gäller för akvarium. Är bostadsrättshavaren försumlig så att exempelvis vattenskada uppstår, får denne själv betala för den ökade självrisken.

 

Förutom det gemensamma ansvaret är det individuella ansvaret för den egna lägen- heten kännetecknande för bostadsrätter. Varje medlem måste se till att lägenheten hålls i bra skick. Du bör t.ex. rengöra golvbrunnarna regelbundet. Detta är särskilt viktigt om lägenheten står oanvänd en längre tid. När vitvaror måste bytas ut står bostadsrättshavare för den kostnaden själv, se stadgarna.

BRF Storspoven

Mariehemsvägen 31-33
906 52 Umeå
© 2024 BRF StorspovenInformation om cookies